Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Câu chuyện Phật pháp " Nghiệp từ đâu? Hóa giải nghiệp xấu như thế nào? "

Bài số 1: Nghiệp từ đâu? Hóa giải nghiệp xấu như thế nào?
Bài 2: Nặng nghiệp Trần duyên:


Bài 3: Giai thoại nhà thiền  " 10 Tấm gương hiếu trong nhà thiền"
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

SỰ MÀU NHIỆM CỦA VIỆC NIỆM PHẬT