Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Tại sao có con số 108 dùng làm tràng hạt? Ý nghĩa tâm linh

Tại sao con số 108 thường được sử dụng để làm tràng hạt?


Japa mala thường có 108 hạt. Có nhiều giả thuyết khác nhau về lý do tại sao số 108 lại có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo và Ấn Độ giáo. Một lý do là bởi vì chúng ta phải vượt qua 108 khổ nạn trên đường đến giác ngộ. Một lý do khác, 108 là số phiền não của con người.
Trong Phật giáo Đại thừa, cũng phổ biến nhiều loại tràng hạt có ít số hạt hơn, như 27 hạt chẳng hạn. Nhìn chung những con số này thường chia hết cho 3. Một số tràng hạt của người Trung Quốc chỉ có 18 hạt. Trong Kim Cương thừa Phật giáo, 108 hạt trên các mala dùng để trì chú 100 lần, và có thêm 8 hạt dùng để bổ sung cho những lần sai sót.


Một lời giải thích khác là trong Phật giáo Tây Tạng, 108 là số hạt để tụng 100 lần thần chú, thêm 8 hạt dư ra để cầu nguyện cho tất cả chúng sinh.

Cách sử dụng tràng hạt

Trong quá trình trì chú, điều quan trọng là tập trung hoàn toàn vào ý nghĩa của mỗi câu thần chú mà không có bất cứ tạp niệm nào. Tràng hạt sẽ giúp cho người trì chú tập trung vào thần chú mà không cần phải theo dõi số lần đã đọc.
Trong Ấn Độ giáo, khi sử dụng một mala ta phải đặt nó lên trên các ngón tay và đếm bằng ngón tay cái. Ngón tay trỏ được cho là thô lỗ và vì vậy không nên dùng ngón này khi đếm. Trong Phật giáo, phổ biến là dùng bàn tay trái để lần hạt và ngón tay nào cũng có thể sử dụng được. Trong Phật giáo Tây Tạng, phong cách cầm mala phụ thuộc vào việc hành trì.

(Trích từ báo Giác ngộ)

2/ Cách vòng tay mẫu vòng gỗ bình an, đeo tay lần hạt :
chuỗi gỗ trắc thường 54 hạt 14li

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

SỰ MÀU NHIỆM CỦA VIỆC NIỆM PHẬT